vyhľadať zájazdy
Základné informácie a ceny

CK Aeolus umožňuje a odporúča svojim klientom uzatvoriť Kompletné cestovné poistenie, ktorého súčasťou je Komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia stornovania zájazdu a pod. v poisťovacej spoločnosti Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. - v cene 2,55 Eur na osobu a deň, pri cestách do všetkých štátov Európy a do Turecka (okrem Slovenska). Uzavretím poistenia vzniká zmluvný vzťah medzi klientom a poisťovňou. V prípade vzniku a pri likvidácii poistných udalostí vám poskytne naša cestovná kancelária potrebnú súčinnosť (nehradí však poplatky za ošetrenie, lieky, dopravu a pod.).

 

V Informačnom dokumente o poistnom produkte sú uvedené kľúčové informácie o komplexnom cestovnom poistení dojednávanom k službám cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú uvedené v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015 a Osobitných poistných podmienkach pre komplexné cestovné poistenie dojednávané k službám cestovných kancelárií a cestovných agentúr zo dňa 06.11.2015.

 

* pre stiahnutie kliknite na názov

aktuality a zaujímavosti
Výstava v Berlíne Výstava v Berlíne Na najväčšom veľtrhu cestovného ruchu sa tento rok prezentovalo 186 krajín.
Objavujte Krétu Objavujte Krétu Špeciálny program pre tých, ktorí chcú dôkladnejšie spoznať tento zaujímavý ostrov.
Hippokratov ostrov Hippokratov ostrov Čaká na to, aby sa opäť zaplnil ľuďmi, ktorí milujú život. Otvára svoju náruč a víta spleť návštevníkov z rôznych kútov Európy.