Aeolus
Infolinky
0902 640 000
0905 680 000
cz hu

24.4.2020
Dôležité upozornenie! - neuhrádzať akékoľvek ďalšie platby za zájazd!

Vážení klienti, viacerých z Vás oslovili provízni predajcovia - prostredníctvom ktorých ste si zakúpili náš zájazd - so žiadosťou, aby ste doplatili hodnotu zájazdu, prípadne stornovali svoje hlásenie poistnej udalosti v poisťovni a aby ste podpísali nadväzne na to iné zmluvy o postúpení pohľadávok, prijali od nich namiesto plnenia z poisťovne nejaké vouchery a pod. Musíme Vás na základe doručenej informácie z Allianz - SP upozorniť, že takýto navrhovaný postup pri likvidácii nárokov na náhradu škody nie je v súlade s poistnou zmluvou poistenia insolventnosti CK uzavretou medzi CK Aeolus a Allianz - SP. Pre plnenie vašich nárokov v žiadnom prípade nie je potrebné uhrádzať akékoľvek ďalšie platby a podľa poistných podmienok je možné poskytnúť poistné plnenie Vám ako klientovi cestovnej kancelárie, v žiadnom prípade nie sprostredkovateľovi. Zároveň Vás vyslovene upozorňujeme, že ďalšie platby, ktoré by ste teraz uhradili nie sú už poistnením kryté.


31.3.2020
Vážení naši klienti - cestovatelia,

všetci vieme, že nielen školy, reštaurácie, obchody, hranice, či letiská sú rozhodnutím vlády Slovenskej republiky kvôli mimoriadnym opatreniam zatvorené. Týka sa to aj všetkých cestovných kancelárií a to nielen na Slovensku, ale aj v Čechách či Maďarsku, kde tiež máme naše cestovné kancelárie a kam nemôžeme ani vycestovať. Vidíme, že najväčší zamestnávatelia zastavili výrobu, stovky firiem sa trápia, čakajú, zdravotníci bojujú a v nasledovných týždňoch tomu s veľkou pravdepodobnosťou nebude inak.

Sme presvedčení, že my, po náročnej minuloročnej sezóne (v ktorej napríklad Európska komisia zakázala lietať Boeingom 737 MAX čo spôsobilo výpadky dopravných kapacít a vlnu zmien v dovolenkových plánoch) nemôžeme ďalej pokračovať v predaji a príprave na zrealizovanie letnej sezóny. V mimoriadnej situácii, v ktorej sa teraz všetci nachádzame, by to bolo z našej strany nezodpovedné napriek skutočnosti, že predaj sa do konca januára ukazoval ako jeden z najlepších za ostatné roky. Nebolo by to zodpovedné voči vám, našim klientom, z ktorých stovky sú našimi dlhoročnými klubármi, ani voči našim obchodným partnerom, s ktorými sme sezónu pripravovali. A v neposlednom rade ani voči nám a nášmu dobrému menu, ktoré sme si vďaka státisícom spokojných klientov za tie desaťročia vybudovali.

Preto sme sa - prvýkrát počas 27 rokov našej existencie - rozhodli „vrátiť z kratšej cesty" a letnú sezónu 2020 vôbec nerealizovať. A to so všetkými komplikovanými dôsledkami, ktoré toto rozhodnutie prináša, ale ktoré bolo potrebné urobiť. Úprimne ďakujeme desiatkam klientov, kolegov a obchodných partnerov za vyslovenú podporu, ktorá nám pomáha v tomto pre každého neľahkom období. Pripomíname pritom, že cestovný ruch v minulosti prešiel od vzniku našej cestovnej kancelárie mnohými ťažkými situáciami, ktoré sme museli zvládnuť a zvládli sme – či už to bola vojna v Srbsku, výbuch sopky, grécka kríza, svetová ekonomická recesia či už spomenutý vlaňajší výpadok lietadiel. Navyše, legislatíva jasne stanovuje pravidlá „hry" aj v takýchto prípadoch, nedáva na výber a preto vám oznamujeme, že dnes bolo voči našej spoločnosti začaté konkurzné konanie.

Klientov, ktorí žiadali o storno zájazdu a doložili potrebné doklady, sme priebežne vybavovali a zálohy sme vracali až do času, kým sme nemuseli kvôli mimoriadnemu stavu zatvoriť kancelárie a nepodali návrh. Storná klientov, ktorým sme už zálohy nemohli vrátiť my, bude v rámci likvidácie poistnej udalosti riešiť a odškodňovať naša najväčšia slovenská poisťovňa Allianz – Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, v ktorej sme boli celé desaťročia ako verný klient poistení pre prípad úpadku našej cestovnej kancelárie.

Požiadavku si uplatňujte nahlásením škodovej udalosti – žiadosti o vrátenie zaplatenej zálohy alebo zaplatenej celej sumy zájazdu z dôvodu insolventnosti CK Aeolus.

V terajšej momentálnej mimoriadnej situácii a na základe odporučenia poisťovne je najlepšie, po začatí likvidácie - urobiť tak prostredníctvom online hlásenia na ich webstránke alebo telefonicky na 0800 122 222 , prípadne listom na horeuvedenú adresu.

Link pre hlásenie škodovej udalosti:
https://online.allianzsp.sk/hlasenia-poistnych-udalosti/

SEKCIA – POISTENIE MAJETKU a následne spôsobená škoda OSOBE ako INÁ PRÍČINA uviesť Insolventnosť CK a vyplniť pole s číslom poistnej zmluvy

DÔLEŽITÉ:
- Klienti, ktorí si zakúpili zájazd do 31.12.2019 musia uviesť číslo poistnej zmluvy z certifikátu roku 2019 čiže 411026157
- Klienti, ktorí si zakúpili zájazd po 01.01.2020 musia uviesť číslo poistnej zmluvy z certifikátu roku 2020 čiže 411027235

K žiadosti bude potrebné uviesť reálnu výšku vzniknutej škody (čiže výšku zaplatenej a nami nevrátenej zálohy) a doložiť to:
- kópiou Zmluvy o zájazde
- potvrdením o platbe ( napríklad výpis z účtu o bankovom prevode, prípadne platbe kartou alebo potvrdením o platbe v hotovosti)

Objednávateľ uvedený na zmluve zastupuje všetkých klientov na nej uvedených.

Ak bol zájazd zakúpený u nášho provízneho predajcu, je potrebné doložiť potvrdenie o úhrade na účet cestovnej agentúry uvedenej na zmluve.

Ak by poisťovňa potrebovala ďalšie doklady, bude kontaktovať priamo vás.
Prosíme všetkých o trpezlivosť a trochu času, keďže je nevyhnutné prejsť stanovenými právnymi a organizačnými procedúrami.
Napriek tejto smutnej etape nás teší jedno; stále zostáva to, čo sme na začiatku ako prví a jediní pre slovenský cestovný ruch priniesli a čo si teraz málokto asi uvedomuje – spomienky na dovolenku na nádherných gréckych ostrovoch ako Zakynthos, Kos, Kalymnos, Samos, Lesbos a mnohých ďalších úžasných miestach. Veríme, že sa v budúcnosti na niektoré z nich ešte spolu vyberieme, ale dnes sa (absurdne z pohľadu fanatických cestovateľov) pripájame aj my k sloganu – Zostaňme doma.


Majitelia a kolektív CK Aeolus