vyhľadať zájazdy


MAPA NÁSTUPNÝCH MIEST 

Trasa  A
Nástupné miesto

Ružomberok

Parkovisko oproti vlakovej stanici, ul. J. Kačku

Banská Bystrica

Parkovisko hypermarket Tesco, oproti benzínke Tesco, Zvolenská cesta

Zvolen

Parkovisko pri vlakovej stanici - oproti kruhovému objazdu, ul. T. G .Masaryka

Žiar nad Hronom

Autobusová stanica – oproti parkovisku, ul. SNP

Prievidza

Parkovisko pri zimnom štadióne, Bojnická cesta 32

Partizánske

Parkovisko medzi výškovou budovou a Billou, Nitrianska cesta

Topoľčany

Zastávka MHD oproti Modráku, Krušovská cesta

Nitra

Parkovisko pri hoteli OLYMPIA, Trieda A. Hlinku

Nové Zámky

Autobusová zastávka, ul. Františka Kapisztóryho ( rešt.Perla )

Komárno

Hraničný priechod, prípadne Komárom -Benzínka LukOil pred vjazdom na diaľnicu

Trasa  B
 Nástupné miesto

Martin

Parkovisko hypermarket Tesco, pri benzínke Tesco, OC Turiec

Žilina

Parkovisko hypermarket Tesco, pri benzínke Tesco, Košická 3

Považská Bystrica

Parkovisko - Nám. Andreja Hlinku – pri autobusovej zastávke

Dubnica n/V

Parkovisko hypermarket Tesco, oproti benzínke Tesco, ul. Obchodná 1763/1

Trenčín

Parkovisko pri železničnej stanici, Železničná 456/1

Nové Mesto n/V

Parkovisko hypermarket Tesco, Trenčianska 2492/68

Piešťany

Parkovisko hypermarket Tesco, pri benzínke Tesco, ul. N. Teslu 6711/25

Trnava

Železničná stanica, ul. Kollárova

Bratislava

Parkovisko pri divadle Aréna, Viedenská cesta 10, (bývalý Lunapark)

Trasa C
 Nástupné miesto

Liptovský Mikuláš

Parkovisko hypermarket Tesco, pri benzínke Tesco, Kamenné pole 4447/2

Poprad

Parkovisko pri Bille, ul. J Wolkera 15

Spišská N.V.

Parkovisko pri hypermarkete Kaufland, Duklianska ul.3336/19

Levoča

Parkovisko pri Lidli, Popradská cesta 922/3

Prešov

Parkovisko hypermarket Tesco, (ostrovček MHD), Košická 6

Košice

Parkovisko hypermarket Tesco, ul. Trolejbusová, pri benzínke Tesco

Využívanie zvozu z niektorého nástupného miesta je považované za samostatnú doplnkovú platenú službu, ktorá môže byť zabezpečená autobusmi, mikrobusmi alebo osobnými vozidlami v závislosti od počtu cestujúcich.

Minimálny počet účastníkov na jednom nástupnom mieste sú 4 osoby. V prípade, že je počet záujemcov nižší, má CK Aeolus právo zrušiť toto nástupné miesto a ponúknuť klientovi iné nástupné miesto a to najneskôr do 12 hod. pred plánovaným odchodom. Zrušenie či zmena nástupného miesta neoprávňuje klienta na zrušenie zájazdu bez storno poplatku. CK Aeolus má právo zlúčiť, upraviť trasy alebo zvozové miesta a to v závislosti od počtu nastupujúcich klientov, prípadne zlúčiť viaceré destinácie do jedného autobusu. Nástupné miesto je uvedené na Zmluve o obstaraní zájazdu a nie je ho možné svojvoľne bez písomného potvrdenia CK meniť. Preprava do jednotlivých stredísk je zabezpečená klimatizovanými autobusmi. Počas prepravy sú klientom k dispozícii skúsení vodiči. Technický sprievodca nie je súčasťou prepravy.

Upozornenie:

Ak na jednom alebo viacerých nástupných miestach nenastupuje žiadny klient, má CK Aeolus právo upraviť alebo zlúčiť trasy a zároveň zmeniť aj čas odchodu z nástupných miest, kde klienti nastupujú. O tejto zmene bude klient informovaný v pokynoch na zájazd. V prípade, že zmena nastane deň pred odchodom zájazdu, klient bude o tejto zmene informovaný telefonicky.

aktuality a zaujímavosti
Ženy z Karpathosu Ženy z Karpathosu Pozývame vás aspoň letmo nazrieť do života na tomto krásnom, i keď trochu odľahlom gréckom ostrove.
Z našich infociest - Turecko 2019 Z našich infociest - Turecko 2019 Pár tipov z našej infocesty do Turecka.
Z našich infociest -Egypt Z našich infociest -Egypt Egypt je destinácia, ktorá sa v minulom roku dostala opäť do popredia a šplhá sa späť na vrchol najobľúbenejších dovolenkových destinácií.